Prace wykonano na zlecenie generalnego wykonawcy ZRB Marcin Szymański

Hala produkcyjna

Montaż instalacji grzewczej z nagrzewnicami wodnymi flowair

Montaż instalacji przeciw pożarowej (hydranty bez instalacji tryskaczowej )

Montaż deszczówki

Hala namiotowa

Montaż instalacji przeciw pożarowej z przewodem grzejnym

Prace zewnętrzne

Podłączenie hali namiotowej do istniejącej instalacji

Demontaż starego i montaż nowego separatora

Pozostałe prace ziemne

Kategorie: Realizacje