Kategorie
Realizacje

Rozbudowa hali – Greiner Packaging

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej oraz części socjalnej.

Kotłownia


Kotłownia składa się z dwóch kotłów GB402 marki Buderus
Pompy marki wilo

Część socjalna

Instalacja zewnętrzna

Instalacja łącząca kotłownię z budynkiem oraz centrale

Podłączenie wytłaczarki

Podłączenie wytłaczarki do chiller

Prace instalacyjne

Budynek